Jak wypowiedzieć umowę pożyczki?

Jak wypowiedzieć umowę pożyczki
Chwilówki online Pożyczki onlineLeave a Comment on Jak wypowiedzieć umowę pożyczki?

Jak wypowiedzieć umowę pożyczki?

Pożyczki to zobowiązania udzielane przez instytucje pozabankowe. Muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, przede wszystkim Kodeksem Cywilnym, chociaż nie są nadzorowane tak jak instytucje bankowe. Aby można było wypowiedzieć takie zobowiązanie, niezbędna jest umowa pożyczki. Kiedy można od niej odstąpić, a kiedy jest nieważna? Kompendium wiedzy w tym zakresie prezentujemy poniżej.

Umowa pożyczki – wypowiedzenie umowy pożyczki

Umowa pożyczki dotyczy zobowiązań udzielanych na wartość większą, aniżeli 1 000 złotych. Ta musi być zawarta w formie pisemnej, by taka mogła stanowić dowód jej zawarcia. W jakich sytuacjach może dojść do wypowiedzenia takiego zobowiązania? Kto wręcz wypowiedzenie umowy pożyczki? To zadanie należy do wierzyciela, a więc podmiotu, który pożyczki udzielił. Ten, składając rzeczone wypowiedzenie, może żądać jej zwrotu. Może to nastąpić za porozumieniem stron, a więc za zgodą pożyczkobiorcy, ale również na zasadach przewidzianych zgodnie z polskimi przepisami prawa albo Kodeksem Cywilnym. W przypadku porozumienia stron kwota pożyczki zostaje w całości uregulowana w wyznaczonym terminie bądź przed wskazanym terminem, ale nie później. Wypowiedzenie umowy pożyczki za porozumieniem stron może też nastąpić w dowolnym, ustalonym czasie – ten może zostać na przykład korzystnie dla pożyczkobiorcy wydłużony.

Do wypowiedzenia umowy pożyczki zgodnie z przepisami prawa albo Kodeksem Cywilnym dochodzi najczęściej wtedy, gdy nie zostają zachowane warunki świadczenia zawarte w umowie. Przypomnijmy, że umowa pożyczki jasno przedstawia zasady takiej współpracy. Najczęściej wierzyciel żąda wypowiedzenia w momencie, kiedy pożyczkobiorca nie spłaca rat pożyczki w ustalonych terminach i generuje z tego tytułu zadłużenie.

Jak następuje wypowiedzenie umowy pożyczki? Wzór takiego dokumentu bez problemu można znaleźć w sieci, musi odbyć się to w formie pisemnej.

Umowa pożyczki – kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

O nieważności umowy pożyczki mówimy w sytuacji, kiedy ta jest nieudokumentowana. Dokumentacja umowy pożyczki następuje w formie pisemnej bądź ustnej, w obecności świadków. Umowa pożyczki może być także nieważna, jeśli zapisy w niej są niezgodne z przepisami polskiego prawa lub Kodeksem Cywilnym. Do unieważnienia dochodzi także wtedy, gdy zapisy w umowie są rażąco niekorzystne dla jednej ze stron zobowiązania. Najczęściej takim przykładem jest zbyt wysokie oprocentowanie pożyczki. Umowa takiego rodzaju zobowiązania będzie też nieważna, jeśli wprowadza w błąd, posiada tzw. kruczki prawne albo została zmieniona bez zgody jednej ze stron. Pamiętajmy także, że o nieważności umowy pożyczki świadczyć będą również błędy formalne zapisów – kiedy na dokumencie brak będzie danych stron zobowiązania czy też podpisów.

Umowa pożyczki – odstąpienie od umowy pożyczki

W przypadku umowy pożyczki można mówić też o odstąpieniu od wszelkich zapisów zawartych na rzeczonym piśmie. Co ważne, zgodnie z przepisami polskiego prawa każdy klient instytucji pozabankowej ma prawo na odstąpienie od umowy pożyczki. 14 dni od momentu podpisania umowy to wystarczający czas. W ciągu tych dwóch tygodni można odstąpić od podpisanej umowy bez podania przyczyny i co ważne, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych. Co łączy się z odstąpieniem od umowy pożyczki? Pożyczkobiorca oczywiście ma prawo do takiego ruchu, natomiast niezwłocznie musi oddać pożyczone środki w całej wartości, jaka pozostała do spłaty wraz z nagromadzonymi już odsetkami. Jeśli umowa zawiera zapis o prowizji za odstąpienie od umowy pożyczki, pożyczkobiorca również musi takową uiścić we wskazanej kwocie. Najczęściej jednak zobowiązany jest do zapłaty odsetek, jakie zostały naliczone w czasie, kiedy pożyczonymi środkami mógł dowolnie dysponować.

Jak widać, umowa pożyczki nie musi trwać do spłaty ostatniej raty według ustalonego harmonogramu. Taką współpracę można przerwać i to zarówno ze strony pożyczkobiorcy, jak i firmy pożyczkowej czy innej instytucji pozabankowej, jeśli zachodzi taka konieczność.

By móc zakończyć współpracę w ramach umowy pożyczki, zawsze warto czytać wszelkie zapisy w tymże dokumencie, przede wszystkim te, które jasno mówią o warunkach, jakie należy spełnić w przypadku odstąpienia od umowy, ale też wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Musimy również mieć na uwadze, że każda firma pożyczkowa czy instytucja pozabankowa realizuje własną politykę udzielania zobowiązań finansowych i za każdym razem warunki unieważnienia czy odstąpienia od umowy mogą być inne. Niestety, jeszcze do niedawna te, które dotyczyły szybkich chwilówek, nie były zbyt korzystne dla pożyczkobiorców, a najczęściej wiązały się z koniecznością zapłaty wysokich odsetek. Na szczęście dzisiaj zasady zakończenia współpracy z firmą pożyczkową są znacznie bardziej jednolite, a przede wszystkim dogodne dla pożyczkobiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top